$

Specialisten in Veiligheid, Inzetbaarheid en gezondheidsadvies (VIGA)

VIGA Arbozorg

Wij ondersteunen organisaties en bedrijven bij deze thema’s met als doel een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam inzetbaar is.

advies

Advies

Met jarenlang ervaring weten wij op een praktische en toepasbare wijze te adviseren over diverse thema’s waar organisaties behoefte aan hebben. Adviesprojecten worden altijd op maat afgestemd met de opdrachtgever.

onderzoek

Onderzoek

Door middel van onderzoek kunnen wij in kaart brengen waar de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van veiligheid en gezondheid zitten. Dit kan op verschillende manieren.

training

Trainingen

BHV/reanimatie trainingen en trainingen voor preventiemedewerkers worden door ons verzorgd. Dit kan zowel in-company of op onze eigen trainingslocatie.

risico inventarisatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een goed uitgevoerde RI&E (Risico-inventarisatie & evaluatie) leidt tot inzicht in de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie. Waar liggen de risico’s en wat kan er gedaan worden om deze risico’s te minimaliseren.

Door hier doorlopend aan te werken wordt het veiliger en gezonder waardoor er een bijdrage wordt geleverd aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en aan de totale continuïteit van uw organisatie.

Viga Arbozorg kan u op verschillende manieren ondersteunen om te komen tot een actuele RI&E. Uitgangspunt hierbij is altijd: maatwerk!

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Trainingen

Preventiemedewerker
Viga Arbozorg biedt een basis training preventiemedewerker aan. Een aantal keren per jaar wordt deze georganiseerd met open inschrijving. Daarnaast is het mogelijk om deze training in-company te organiseren vanaf vier deelnemers.
BHV
Een ongeval zit in een klein hoekje. Weten uw medewerkers hoe te handelen in geval van een ongeval of brand? Is de kennis van uw BHV-ers gericht op de risico’s binnen uw organisatie? Door kritisch naar uw bedrijfsrisico’s en risicovolle omgevingsfactoren te kijken en deze kennis mee te nemen in het trainen van uw BHV-ers kan veel leed worden voorkomen. Door te trainen binnen uw organisatie in reanimatie, brandbestrijding en ontruiming wordt uw BHV organisatie voorbereid op situaties die zich daadwerkelijk kunnen voordoen.
trainingen