Risico Inventarisatie en Evaluatie

Viga Arbozorg kan u op verschillende manieren ondersteunen om te komen tot een actuele RI&E. Uitgangspunt hierbij is altijd: maatwerk!
risico evaluatie

RI&E

Een goed uitgevoerde RI&E (Risico-inventarisatie & evaluatie) leid tot inzicht in de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie. Waar liggen de risico’s en wat kan er gedaan worden om deze risico’s te minimaliseren. Door hier doorlopend aan te werken wordt het veiliger en gezonder waardoor er een bijdrage wordt geleverd aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en aan de totale continuïteit van uw organisatie.

Uitvoering van de RI&E door Viga Arbozorg

Wij kunnen de volledige uitvoering van de RI&E voor u verzorgen. Hiervoor voeren wij diverse gesprekken met management, HR, preventiemedewerker, OR en medewerkers en maken een rondgang door het bedrijf om een indruk te krijgen van de werkzaamheden, werkruimten en werkplekken. De bevindingen van deze gesprekken en rondgang worden vastgelegd in een rapportage en hierin worden adviezen gegeven bij geconstateerde aandachtspunten. Tijdens de uitvoering is het uiteraard mogelijk dat de preventiemedewerker of OR leden meekijken tijdens de rondgang.

Begeleiding bij de uitvoering van de RI&E

Wanneer uw organisatie zelf de kennis in huis heeft en ook tijd beschikbaar heeft om zelf de RI&E uit te voeren maar hierbij graag begeleiding wil dan kunnen wij deze verzorgen. Deze begeleiding kan helemaal op maat gemaakt worden op basis van de behoefte van de uitvoerder. Graag gaan we hierover met u in gesprek om deze behoefte duidelijk te krijgen.

Toetsing van de RI&E

Doordat wij beschikken over een gecertificeerde kerndeskundige kunnen wij ook de wettelijk verplichte toetsing van uw RI&E verzorgen. Wanneer toetsing van uw RI&E nodig is, hier zijn enkele uitzonderingen op, dan bezoeken wij altijd uw organisatie. Tijdens dit bezoek spreken wij de uitvoerder(s) van de RI&E en maken een rondgang door het bedrijf. Wij beoordelen de RI&E op volledigheid, betrouwbaarheid en of de meest actuele inzichten in uw RI&E zijn verwerkt.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op

Vrijblijvende offerte ontvangen?

Wanneer u gebruik wilt maken van één van bovenstaande opties neemt u dan contact met ons op. Op basis van de door u gewenste werkwijze sturen wij u graag een vrijblijvende offerte.

training preventiemedewerker