$

Gezondheid en inzetbaarheid

Onderzoek

Bedrijven en organisaties willen dat medewerkers in een gezonde situatie hun werk kunnen doen. Niemand is erbij gebaat dat een medewerker ziek kan worden van zijn of haar werkomgeving of werk.

Het menselijk lichaam kan vele vormen van belasting en ziekten aan en is vaak instaat om zich daarvan te herstellen. Maar niet iedere ziekte of belasting óf medewerker is echter gelijk. Bij belasting hebben we het dan over fysieke belasting maar ook over gezondheid belastende factoren zoals geluid, trillingen, klimatologische omstandigheden, bacteriën, schimmels en gassen, dampen of stoffen in de lucht.

Om te zorgen voor gezonde werkomstandigheden is inzicht in deze factoren van belang maar ook een brede en samenhangende aanpak waarbij ook veiligheid en duurzame inzetbaarheid door afgewogen psychische belastbaarheid wordt meegenomen.

werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Een werkplek die optimaal ingericht is voorkomt fysieke klachten klachten bij medewerkers. Een goede werkhouding, gezond tillen, duwen en trekken kan klachten en daarmee uitval voorkomen. Een te hoge blootstelling aan gassen, dampen of stofdeeltjes kunnen ook leiden tot klachten en/of langdurig of permanente arbeidsongeschiktheid.
schadelijk geluid

Beoordelen van schadelijk geluid

Regelmatig worden medewerkers blootgesteld aan schadelijk geluidsniveaus wat kan leiden tot blijvende gehoorschade . Dit heeft doofheid, suizen maar ook sociale isolatie tot gevolg. Voorkom deze gevolgen door tijdig passende maatregelen te treffen op basis van inzicht in de geluidsniveau bij de verschillende functies en werkzaamheden binnen uw bedrijf.

beoordelen gevaaarlijke stoffen

Beoordelen van gevaarlijke stoffen

Om nadelige gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen te voorkomen is een structurele aanpak noodzakelijk. Dit begint met inzicht in de aanwezigheid, beoordelen van mate van blootstelling en het nemen van passende maatregelen die worden geborgd. Bij het doorlopen van deze stappen kunnen wij uw bedrijf ondersteunen en begeleiden .

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Gezondheid op de werkvloer

Wilt u werk maken van het verbeteren van de gezondheidsaspecten op de werkvloer en ervoor zorgen dat uw medewerkers niet ziek worden door schadelijke blootstelling op het werk, maar weet u niet waar en hoe u moet beginnen? Neem contact op met Viga Arbozorg.

Wij helpen dagelijks bedrijven en organisaties met het verbeteren van de gezondheidsaspecten. Maak geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs, dan bespreken we samen de mogelijkheden voor uw organisatie.

veiligheid werkvloer