Beoordelen van gevaarlijke stoffen

Het doel van een nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen is om een risico-inschatting en een eerste blootstellingsbeoordeling te maken. Er moet bepaald worden welke (gezondheids)risico’s uw werknemers lopen als ze met gevaarlijke stoffen werken of in een omgeving werken waar gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen.
schadelijke stoffen

Schadelijke stoffen

Om deze risico-inschatting en eerste blootstellingsbeoordeling te maken moet informatie worden verzamelend die betrekking heeft op de eigenschappen van de stof en de wijze waarop met de stof gewerkt wordt binnen het bedrijf. Ook hierbij worden vier stappen doorlopen:
$
Het inventariseren van risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bij het inventariseren wordt gekeken naar alle gevaarlijke stoffen die in uw bedrijf aanwezig zijn. Denk aan gevaarlijke stoffen die: gebruikt worden, ontstaan tijdens het werk of op voorraad zijn.
$
Het schatten van de blootstelling (mag eerst grof bij veel blootstellingsituaties en daarna nauwkeuriger). Na de inventarisatie van deze stoffen dienen vervolgens blootstelling worden bepaald. Dat mag eerst kwalitatief maar moet uiteindelijk ook kwantitatief met behulp van modellen of metingen.
$
Het nemen van maatregelen. Als de blootstelling hoger ligt dan de grenswaarde, moet u direct maatregelen nemen. Dat mogen tijdelijke maatregelen zijn die ervoor zorgen dat uw medewerkers onmiddellijk beter beschermd worden. Vaak gaat het om persoonlijke beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld: chemisch-bestendige (hand)schoenen, adembescherming of een veiligheidsbril.
$
Worden de maatregelen die zijn getroffen geborgd want de situatie rondom gevaarlijke stoffen kan veranderen in uw bedrijf. Veranderingen in het productieproces, of in de stoffen waarmee gewerkt wordt, kunnen nieuwe risico’s opleveren. U moet daarvoor passende maatregelen nemen. Voor een goede aanpak doorloopt u nog een keer de stappen van de zelfinspectie, waarop deze aanpak is gebaseerd.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op

Vrijblijvende offerte ontvangen?

Wilt u mogelijke schadelijke stoffen laten beoordelen? Neemt u dan contact met ons op. Op basis van de door u gewenste werkwijze sturen wij u graag een vrijblijvende offerte.

training preventiemedewerker