Beoordelen schadelijk geluid

Hoge geluidsniveaus op het werk kan het gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest.
schadelijk geluid

Hoge geluidsniveaus

Hoge geluidsniveaus op het werk kan het gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Om medewerkers te beschermen tegen hoge geluidniveaus moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen.

In de algemene RI&E moet geïnventariseerd worden in hoeverre lawaai een risico vormt tijdens het werk en of er voldoende beheersmaatregelen genomen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Wanneer blijkt dat lawaai een risico vormt of onvoldoende beheerst wordt, schrijft de Arbowet voor dat er een verdiepende inventarisatie uitgevoerd moet worden.

Viga Arbozorg kan een nadere inventarisatie naar lawaai voor u uitvoeren. Hierbij doorlopen wij vier stappen:

$
Wij inventariseren eerst samen met u bij welke werkzaamheden, functies, afdelingen er sprake is van lawaai.
$
Wanneer uit de inventarisatie is gebleken dat er risico bestaat op blootstelling aan schadelijke geluidniveau ’s wordt er een meetplan opgesteld op basis van de NEN-EN-ISO 9612. Bij akkoord kan dit meetplan uitgevoerd gaan worden.
$
Op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek wordt geadviseerd over te nemen maatregelen volgens de Arbeidhygienische Startegie.
$
Er wordt geadviseerd over de borging van de te nemen maatregelen en hoe om te gaan met wijzigingen die invloed kunnen hebben op de blootstelling aan lawaai.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op

Vrijblijvende offerte ontvangen?

Wilt u schadelijke geluidsniveaus wilt laten beoordelen? Neemt u dan contact met ons op. Op basis van de door u gewenste werkwijze sturen wij u graag een vrijblijvende offerte.

training preventiemedewerker