$

BHV en preventiemedewerker

Trainingen

BHV/reanimatie trainingen en trainingen voor preventiemedewerkers worden door ons verzorgd. Dit kan zowel in-company of op onze eigen trainingslocatie.
preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Iedere organisatie moet een of meerdere deskundige medewerkers hebben voor arbo en preventie: preventiemedewerker(s). Deze medewerker is actief met de arbeidsrisico’s uit de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E), verbetermaatregelen uit het plan van aanpak (PVA) en het geven van adviezen aan werknemers, werkgever en de ondernemingsraad.

bedrijfshulpverlener

BHV

Een ongeval zit in een klein hoekje. Weten uw medewerkers hoe te handelen in geval van een ongeval of brand? Is de kennis van uw BHV-ers gericht op de risico’s binnen uw organisatie? Door kritisch naar uw bedrijfsrisico’s en risicovolle omgevingsfactoren te kijken en deze kennis mee te nemen in het trainen van uw BHV-ers kan veel leed worden voorkomen. Door te trainen binnen uw organisatie in reanimatie, brandbestrijding en ontruiming wordt uw BHV organisatie voorbereid op situaties die zich daadwerkelijk kunnen voordoen.