BHV

Beschikt uw organisatie over een adequate Bedrijfshulpverleningsorganisatie? Een ongeval zit in een klein hoekje. Weten uw medewerkers hoe te handelen in geval van een ongeval of brand? Is de kennis van uw BHV-ers gericht op de risico’s binnen uw organisatie?

bedrijfshulpverlening

Over de training

Door kritisch naar uw bedrijfsrisico’s en risicovolle omgevingsfactoren te kijken en deze kennis mee te nemen in het trainen van uw BHV-ers kan veel leed worden voorkomen. Door te trainen binnen uw organisatie in reanimatie, brandbestrijding en ontruiming wordt uw BHV organisatie voorbereid op situaties die zich daadwerkelijk kunnen voordoen.

Reanimatie

Het op een juiste wijze kunnen reanimeren kan van levensbelang zijn. Dit kan van belang zijn voor collega’s maar ook voor bezoeker of andere externen binnen uw organisatie. Onze reanimatietrainingen worden verzorgd door een gekwalificeerde trainer met veel praktijkervaring door haar werkzaamheden op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Voor deze reanimatietraining kunt u kiezen uit een basistraining op onze locatie of voor een training op maat waarbij wordt geoefend op uw eigen locatie.

Bij de training op maat leren medewerkers op de juiste wijze te handelen in een voor hun bekende omgeving maar met mogelijk beperkende factoren. Het is ten slotte een andere ervaring om reanimatie te trainen in een trainingsruimte dan in bijvoorbeeld een lawaaiige productieomgeving of een publieke ruimte met allemaal mensen eromheen.

Onze trainer kan ook een training eerste hulp bij kinderen voor u verzorgen.

Brandbestrijding

Een beginnend brandje blussen kan het risico op schade en letsel voorkomen. Tijdens onze training wordt u geleerd om een beginnend brandje (prullenbak, vlam in de pan e.d.) met het juiste blusmiddel te blussen.

Ontruimen

Wanneer een brand zich al verder heeft ontwikkeld dan is vaak de enige optie om de ruimte/het gebouw zo snel als mogelijk te ontruimen.

Tijdens onze training worden u hierbij handvatten en tools aangereikt om dit op een zo adequate wijze te doen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het ontruimingsplan en het oefenen hiervan.

Ook hierbij kan er weer gekozen worden uit een basis training op onze locaties of een maatwerktraining op uw bedrijfslocatie. Wanneer u kiest voor een training op uw bedrijfslocaties zal onze instructeur altijd voorafgaand aan de training uw locatie bezoeken en mogelijk risico’s in kaart brengen die van belang zijn voor het oefenen van een ontruiming. Deze risicofactoren zullen ook behandeld en geoefend worden tijdens de training.

Bedrijfshulpverlening

Door de training reanimatie, brandbestrijding en ontruiming in een tweedaagse training te combineren beschikt u over voldoende kennis om een BHV certificaat (NIBHV geaccrediteerd) te ontvangen.

Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van uw bedrijfsnoodplan en bij het jaarlijks verzorgen van herhalingstrainingen (op maat) en ontruimingen.

Interesse in de training? Neem contact met ons op!

Waarom kiest u voor Viga Arbozorg?

Wij kunnen zowel de basistrainingen als trainingen op maat, zoals beschreven, voor u verzorgen. U kunt kiezen voor losse modules (reanimatie, brandbestrijding en ontruimen) als ook voor een volledig twee-daags programma waar deze onderdelen in terug komen.

Het doel hiervan is om uw medewerkers die belast worden met BHV taken voldoende kennis en kunde mee te geven om deze taken naar behoren en afgstemd op uw organisatie uit te kunnen voeren.

Door het aanbod van al deze verschillende mogelijkheden zit er voor iedere organisatie een passende vorm van trainen bij. Én de trainingen worden verzorgd door echte praktijkmensen die beschikken over veel inhoudelijke praktijkkennis en de juiste didactische vaardigeheden. Aan u de keuze!

training bedrijfshulpverlening bhv